Infoga anpassade fält i mailets ämnesrad

Klicka på Infoga längst till höger där du anger mailets ämnesrad.
Välj sedan vad du vill infoga i ämnesraden.
infoga anpassade fält i ämnesraden

Så infogar du anpassade fält i nyhetsbrev »
Så infogar du anpassade fält i sms »
Så får du förifyllda fält i din enkät »
Namnge dina anpassade fält »