Infoga anpassade fält i mail

infoga anpassade fält i ditt nyhetsbrev

  1. Placera musmarkören på den plats där du vill infoga ett anpassat fält
  2. Klicka på Infoga
  3. Välj vad du vill infoga.

OBS! Du kan inte själv skriva in tex [Förnamn], utan du måste använda infoga-funktionen.

Så infogar du anpassade fält i sms »
Så får du förifyllda fält i din enkät »
Du kan även infoga anpassade fält i mailets ämnesrad »
Namnge dina anpassade fält »