Bakgrundsbild – ram

Lägga in bakgrundsbild i ramen

OBS!
Det är möjligt att lägga in en bakgrundsbild i ramen på ett anmälningsformulä/enkät, men en kan INTE göra det i ett mail.

 
Bakgrundsbilden går att sträcka ut, upprepa, inte upprepa, upprepa enbart vågrätt, upprepa enbart lodrätt, fästa vänster/mitten/höger och uppe/mitten/nere.

lägg in en bakgrundsbilden i ramen

  1. Gå till DESIGN i höger-spalten på en enkät
  2. Klicka på den nedåtgående pilen vid Ram
  3. Klicka på Ersätt under Bakgrundsbild
  4. Välj en bild från bildbankerna, eller ladda upp en bild. Infoga.